Prekių katalogas

Kenksmingi rizikos veiksniai taikomi grožio industrijai

 • Kenksmingi rizikos veiksniai taikomi grožio industrijai

  DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ APLINKOJE, KURIEMS PRIVALOMOS IŠANKSTINĖS IR PERIODINĖS MEDICININĖS APŽIŪROS, SĄRAŠAS

  Sąrašas sudarytas vadovaujantis pavojingų darbų sąrašu, potencialiai pavojingų įrenginių sąrašu, Lietuvos Respublikoje Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 544 (nauja redakcija nutarimu Nr. 1145) „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“.

  Sarašas: 

  Direktorius
  Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
  Transporto priemonės vairavimas
  LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

  Administratorius (sekretorius)
  Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
  Darbo poza
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.

  Blakstienų priauginimo meistras
  Darbo poza
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
  Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
  Kitos pavojingos cheminės medžiagos
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
  Padidėjusi regėjimo įtampa
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

  Grimuotojas (makiažo studija)
  Darbo poza
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
  Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
  Kitos pavojingos cheminės medžiagos
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
  Padidėjusi regėjimo įtampa
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

  Grožio specialistas
  Darbo poza
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
  Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
  Kitos pavojingos cheminės medžiagos
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
  Padidėjusi regėjimo įtampa
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

  Kosmetologas
  Darbo poza
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
  Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
  Kitos pavojingos cheminės medžiagos
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
  Padidėjusi regėjimo įtampa
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

  Manikiūristas
  Darbo poza
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
  Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
  Kitos pavojingos cheminės medžiagos
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
  Padidėjusi regėjimo įtampa
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.

  Masažuotojas
  Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
  Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
  Krovinių tvarkymas rankomis
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.

  Kirpėjas
  Darbo poza
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
  Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
  Kitos pavojingos cheminės medžiagos
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
  Padidėjusi regėjimo įtampa
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
  Sintetinės (dezinfekcinės) valymo priemonės
  LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
  Šiluminė aplinka
  LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7. p. 

  Asmens medicininės knygelės (sveikatos paso) pildymas

  Asmens medicininė knygelė (Sveikatos pasas) (F 048/a), turi būti su asmens nuotrauka, patvirtinta darbovietės antspaudu ir darbdavio (arba jo įgalioto asmens) parašu, kurioje papildomai nurodoma: darbo stažas pagal profesiją (metais), kenksmingi veiksniai ir jų dydžiai, pavojingi darbai konkrečioje darbo vietoje, metinės apšvitos dozės (gautos darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais). Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas darbuotoją tikrintis sveikatą, turi vadovautis šių rekomendacijų 1 lentele „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą, kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir 2 lentele „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais – pakeitus darbą ar darbovietę)“. Pavojingus darbus arba rizikos veiksnius nurodytus lentelių pirmuose stulpeliuose, kurie identifikuoti konkrečioje darbo vietoje, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo įrašo į asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a). Lentelių eilės numeris atitinka pavojingo darbo arba rizikos.

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Prenumeruok naujienlaiškį ir apie vykdomas akcijas sužinok pirmas Prenumeruoti