Privatumo politika

ĮSPĖJIMAS DĖL TEISĖTUMO, AUTORINIŲ TEISIŲ IR PRIVATUMO

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso salonams.eu, todėl be jos išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti bet kokia forma ar būdu. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorinių teisių apsaugos principams.INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS

Pardavėjas naudoja pirkėjų asmeninius duomenis tik pardavimo operacijos sklandumui užtikrinti. Pardavėjas nenaudoja pirkėjų asmeninės informacijos reklaminiams ar kitiems su pirkimu – pardavimu nesusijusiems tikslams. Pardavėjas neperduoda pirkėjo asmeninių duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus numatytus LR įstatymais.

Domenys yra saugomi vienerius metus nuo paskutinio pirkėjo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.