Prekių grąžinimas

    • Prašome atkreipti dėmesį, kad tik fiziniam asmeniui galioja: Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones", Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.334 straipsnis "Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės".


      Visos mūsų parduodamos prekės yra skirtos profesionaliam naudojimui, jeigu pati prekė nėra pažymėta kitaip.